Đăng nhập |
Quy định về tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015

Quy định mới nhất về BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 như: Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng bắt buộc phải tham gia, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo Luật làm việc 38/2013/QH13 và Công văn 4064/BHXH-THU.

Sử dụng thuật ngữ "Phân bổ" trong kế toán

Cụm từ “phân bổ” thường được hay sử dụng trong công việc hạch toán kế toán. Đôi khi lẫn lộn, dẫn đến lúng túng và không thực sự mạch lạc khi sử dụng từ này. Đặc biệt khi vận hành phần mềm kế toán , có không ít người dùng băn khoăn và chưa hiểu rõ hết các dạng phân bổ. Sau đây là tóm lược một số dạng phân bổ thường gặp:

Có thể nộp thuế qua mạng, di động, ATM

Theo Thông tư 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kê khai, nộp thuế theo phương thức điện tử, kể từ 1.1.2011, người nộp thuế (NNT) được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết)

Thông tư 153 hướng dẫn NĐ51 về hóa đơn

Thông tư này hướng dẫn về việc tự in hoặc đặt in hóa đơn GTGT, áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14-05-2010

Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về in phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau; trong đó, nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử, tự in hoá đơn nếu đủ điều kiện ...

Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

Công văn của Tổng cục Thuế số 1980/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 37/2010/TT-BTC

Công văn của Tổng cục Thuế số 1972/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là cộng tác viên

Công văn của Tổng cục Thuế số 1811/TCT-TNCN ngày 28/05/2010 về việc Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Luật số 35/2009/QH12 về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trang 1/2Prev12Next