Đăng nhập |
Công văn của Tổng cục Thuế số 1972/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là cộng tác viên

 

Kính gửi: Tổng công ty Viễn thông Quân đội

(Địa chỉ: số 1, Giang Văn Minh, Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 597/TCT-TC ngày 05/01/2010 của Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) về vướng mắc trong việc chuyển đổi hình thức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với đối tượng là cộng tác viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về cách thức khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là cộng tác viên làm việc tại Viettel, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2666/TCT-TNCN ngày 1/7/2010 và công văn số 4231/TCT-TNCN ngày 14/10/2009 hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ thuế TNCN đối với đối tượng này.

Trường hợp Viettel ký hợp đồng dịch vụ với công tác viên từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng, đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần, nay theo công văn số 4231/TCT-TNCN ngày 14/10/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện khấu trừ thuế TNCN 10% thì không xử lý lại. Viettel có trách nhiệm cung cấp cho cộng tác viên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đối với số thuế đã khấu trừ trong thời gian nói trên để cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN. Việc thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN đối với cộng tác viên thực hiện kể từ tháng 11/2009 theo hướng dẫn tại công văn số 4231/TCT-TNCN nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Viễn thông quân đội biết./.


Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương