Đăng nhập |
NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14-05-2010

Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về in phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau; trong đó, nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử, tự in hoá đơn nếu đủ điều kiện ...

Trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

Công văn của Tổng cục Thuế số 1980/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 37/2010/TT-BTC

Công văn của Tổng cục Thuế số 1972/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là cộng tác viên

Công văn của Tổng cục Thuế số 1811/TCT-TNCN ngày 28/05/2010 về việc Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm