Đăng nhập |
Google Apps đã cho phép cấu hình xác thực DKIM trong việc gửi email đi

 DomainKeys Identified Mail (DKIM) là một phương pháp xác thực email được Yahoo inc đưa ra nhằm xác thực mỗi email gửi đi có phải là bị giả mạo hay không. Nhưng trước đây dịch vụ google apps không hỗ trợ phương pháp xác thực này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, người dùng sử dụng dịch vụ google apps đã hỗ trợ và người dùng chỉ việc cấu hình vô cùng đơn giản để xác thực các bức email gửi đi.

Để thực hiện, cần log vào trình quản trị google Apps vào mục: Advanced tools và chọn  Set up email authentication (DKIM) Sẽ có hội thoại phát sinh mã DNS xác thực email:

Bước 1: Phát sinh mã xác thực

 
Hình 1: Màn hình phát sinh bản ghi txt để chèn vào DNS của domain.Bước  2: Chèn bản ghi txt vào dns của domain:Hình 2: Mã do google phát sinh được chèn vào DNS

Bước 3:  Thử gửi một bức thư

Tiến hành gửi thư sang yahoo và đây là kết quả.Hình 3: Kết quả xác thực sau khi gửi thử email sang yahoo

Mọi việc đã ổn. Từ đây có thể yên tâm là mỗi một bức thư gửi  đi vì chúng được xác thực được nguồn gửi đi, và ta có thể chứng minh một bức thư của người khác nhận từ tổ chức của mình có phải là giả mạo hay không.

Tìm hiểu thêm về DKIM : http://dkim.org/index.html
Ngoài phương pháp xác thực bằng DKIM, người dùng nên tìm hiểu thêm phương pháp cấu hình Sender Policy Framework (SPF) để tránh lợi dụng tên miền của tổ chức mình cho mục đích mạo danh gửi spam.

Nguồn:  SaigonIT